Kontroly zahajované v lednu 2015


Vodovodní potrubí

15/01 - Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

schválení kontrolního závěru: září 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Adámek Jiří, Ing.


Úspory energie

15/02 - Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie

schválení kontrolního závěru: říjen 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Počítač a šanony

15/03 - Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra

schválení kontrolního závěru: listopad 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hykšová Hana, Ing.

tisk stránky