Kontroly zahajované v listopadu 2014


Policejní vozidla (zdroj Policie.cz)

14/35 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušná hospodařit vybraná krajská ředitelství Policie ČR

schválení kontrolního závěru: červenec 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kufa Rudolf, Ing.


Logo Ministerstva obrany

14/36 - Peněžní prostředky vynakládané na nákup služeb stravování, facility managementu a střežení objektů v resortu Ministerstva obrany

schválení kontrolního závěru: červenec 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


Eurobankovky

14/37 - Peněžní prostředky státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie a jiné peněžní prostředky přijaté ze zahraničí

schválení kontrolního závěru: červenec 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.


Logo České správy sociálního zabezpečení

14/38 - Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2014 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu

schválení kontrolního závěru: červenec 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


Lidé v ochranných oděvech

14/41 - Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany

schválení kontrolního závěru: srpen 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.


tisk stránky