Kontroly zahajované v říjnu 2014


České bankovky - ilustrační foto

14/29 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných příspěvkových organizací

schválení kontrolního závěru: červen 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


Logo Státního fondu dopravní infrastruktury

14/30 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond dopravní infrastruktury

schválení kontrolního závěru: červen 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Adámek Jiří, Ing.


Logo Ministerstva pro místní rozvoj

14/31 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj

schválení kontrolního závěru: červen 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Macháček Antonín, Ing.


Logo pražského metra

14/32 - Peněžní prostředky určené na výstavbu trasy A pražského metra

schválení kontrolního závěru: červenec 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Sehoř Karel, Ing.


Logo Zdravotní pojišťovny MV ČR

14/33 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

schválení kontrolního závěru: září 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.


Logo Státního pozemkového úřadu

14/34 - Vznik Státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu

schválení kontrolního závěru: červenec 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Profeldová Zdeňka, Mgr.


tisk stránky