Kontroly zahajované v září 2014


Logo Programu rozvoje venkova

14/26 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkova

schválení kontrolního závěru: květen 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


Povodeň - pytle s pískem

14/27 - Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi

schválení kontrolního závěru: duben 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Sehoř Karel, Ing.


Cigarety a sklenička alkoholu

14/28 - Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami

schválení kontrolního závěru: červenec 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Macháček Antonín, Ing.


tisk stránky