Kontroly zahajované v září 2015


Logo Ministerstva vnitra

15/32 - Účetní závěrka Ministerstva vnitra k 31. 12. 2014

schválení kontrolního závěru: květen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.


Čerpací stanice

15/33 - Správa spotřebních daní

schválení kontrolního závěru: srpen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.

tisk stránky