Informace o předběžné tržní konzultaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby sídla NKÚ


V Nejvyšším kontrolním úřadu se 28. listopadu 2019 uskutečnila veřejná předběžná tržní konzultace k přípravě opakovaného zadávacího řízení na výstavbu nového sídla úřadu.

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek informovali zástupci NKÚ spolu s administrátorem této veřejné zakázky a generálním projektantem stavby o provedených úpravách zadávací dokumentace oproti znění v zadávacím řízení, zahájeném v březnu 2019, které bylo zrušeno.

Informace, které byly v průběhu předběžné tržní konzultace prezentovány, jsou dispozici zde: https://www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/predbezna-trzni-konzultace/.

tisk stránky