Budoucnost mezinárodní spolupráce a jak ji usnadnit – NKÚ představil své plány kolegům ze zemí Evropy

Tisková zpráva – 18. 10. 2019


Moderní technologie ve službách kontrolorů a co vše přinesl rok 2018 na poli profesní spolupráce nejvyšších kontrolních institucí Evropy – i o tom diskutovali 9. a 10. října v Liberci kontroloři z 12 na třetím jednání pracovní skupiny pro profesní spolupráci EUROSAI. Tuto pracovní skupinu vede Nejvyšší kontrolní úřad spolu s německým Spolkovým účetním dvorem. NKÚ také na jednání představil své plány pro nadcházející kongres nejvyšších kontrolních institucí z celé Evropy, který se uskuteční příští rok v Praze.

Spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi zahrnuje kromě společných auditů, tvorby metodik a kontrolních postupů také možnost vyměňovat si důležité zkušenosti a informace. Všem těmto tématům se věnuje pracovní skupina pro profesní spolupráci organizace EUROSAI. Tato organizace sdružuje 50 nejvyšších kontrolních institucí z Evropy a dalších zemí.

Na libereckém jednání představil NKÚ zahraničním kolegům své plány, jak využít pro intenzivnější a jednodušší mezinárodní spolupráci i moderní technologie. Účastníci jednání se tak přesvědčili díky evropskému univerzitnímu projektu eTranslation, že automatický překladač a přepis řeči mohou zrychlit komunikaci a usnadnit mezinárodní jednání.

Velký přínos má pro nejvyšší kontrolní instituce i práce s daty. NKÚ proto v březnu příštího roku uspořádá mezinárodní hackathon nejvyšších kontrolních institucí. Na něm by měly z dat vzniknout aplikace, vizualizace a další nástroje, které pomohou nejvyšším kontrolním institucím zefektivnit činnost, ušetřit peníze a usnadnit kontrolorům jejich práci. S pořádáním hackathonů nad otevřenými daty má NKÚ zkušenosti ze tří ročníků českého hackathonu veřejné správy.

Ke snadnějšímu sdílení a srovnávání informací založil před třemi lety NKÚ také projekt BIEP (Benchmarking Information Exchange Project), do kterého se zapojilo zatím 19 zemí. Pro EUROSAI vytvořil databázi auditů, která nyní obsahuje přes dva tisíce výsledků kontrol ze zemí napříč Evropou. V listopadu navíc NKÚ povede spolu s polskými kolegy workshop o výměně informací a zkušeností na konferenci pro mladé kontrolory do 35 let – YES (Young EUROSAI Staff), která se uskuteční v Londýně.

V Liberci se diskutovalo i o výsledcích mezinárodní spolupráce nejvyšších kontrolních institucí v uplynulém roce. Estonští kontroloři tak například hovořili o společných auditech životního prostředí, které se věnovaly znečištění ovzduší nebo energetické efektivnosti státních budov. V budoucnu by se pak kontroloři měli zaměřit na téma biodiverzity.

Auditu municipalit se věnovali litevští kontroloři, kteří vedou pracovní skupinu pro tento typ auditu. V jejím rámci se v uplynulém roce věnovali mapování finančních zdrojů municipalit, metodám, které se pro tento audit používají, nebo sběru dat pro tyto audity.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Jednání pracovní skupiny pro profesní spolupráci EUROSAIJednání pracovní skupiny pro profesní spolupráci EUROSAI