Český a švédský nejvyšší kontrolní úřad jednaly o výsledcích kontrol a vzájemné spolupráci

Tisková zpráva – 17. 9. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad navštívila 10. a 11. září delegace nejvyšší kontrolní instituce Švédska v čele s generální auditorkou Helenou Lindberg. Se svými švédskými kolegy diskutovali zástupci NKÚ o výsledcích kontrol, o zahrnutí cílů udržitelného rozvoje v kontrolách a v neposlední řadě také o spolupráci obou institucí.

Jednání se věnovalo například výsledkům kontrol zdravotnictví, sociálního bydlení, výběru mýtného, dotací v zemědělství a dalších oblastí. NKÚ také představil švédským kolegům svůj Benchmarking Information Exchange Project. Jeho cílem je usnadnit srovnávání a výměnu informací mezi nejvyššími kontrolními institucemi. Dosud se do projektu zapojilo 18 nejvyšších kontrolních institucí z evropských zemí.

Tématem jednání byl i XI. kongres EUROSAI, který se uskuteční příští rok v Praze. Následující tři roky pak bude NKÚ této organizaci, která sdružuje 50 nejvyšších kontrolních institucí Evropy a okolních zemí, předsedat. NKÚ v rámci této organizace nyní vede spolu s německými kolegy pracovní skupinu pro profesní spolupráci. Její další jednání proběhne v říjnu v Liberci. Účast na něm přislíbili i zástupci švédské nejvyšší kontrolní instituce.

Schůzka české a švédské nejvyšší kontrolní instituce se věnovala i legislativním pravidlům pro činnost těchto institucí a jejich vzájemné spolupráci v rámci organizace INTOSAI, která sdružuje nejvyšší kontrolní instituce z celého světa.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Návštěva delegace z nejvyšší kontrolní instituce Švédska Návštěva delegace z nejvyšší kontrolní instituce Švédska