Čeští a slovenští kontroloři společně prověří správu pojistného na sociální zabezpečení

Tisková zpráva – 11. 4. 2019


Ve dnech 9. a 10. dubna 2019 se v Praze sešli zástupci NKÚ ČR a NKÚ SR k připravované společné kontrole pojistného na sociální zabezpečení. Připravovaná kontrola naváže na úspěšnou spolupráci započatou v předchozích letech, kdy se obě kontrolní instituce společně věnovaly kontrole daně z přidané hodnoty nebo problematice spotřebních daní. Tentokrát se kontroloři sešli k přípravě společných auditních otázek, na jejichž základě budou moci vyhodnotit, zda je správa pojistného na sociální zabezpečení v ČR a SR účinná a efektivní.

Kontrolní akce bude na Slovensku zahájena v červnu a v České republice v říjnu tohoto roku. Stanovení společných otázek, kritérií a ukazatelů koordinované kontroly umožní oběma kontrolním institucím systémy správy pojistného na sociální zabezpečení porovnat, identifikovat rozdíly a vyhodnotit jejich účinnost a efektivnost. Závěrem jednání si zástupci NKÚ ČR a NKÚ SR stanovili harmonogram dalšího postupu a shodli se na rámcové podobě osnovy závěrečné mezinárodní zprávy o výsledcích auditu, která bude po jeho dokončení oběma kontrolními institucemi publikována.

Benchmark správy pojistného na sociální zabezpečení obou zemí by také mohl být podkladem do tzv. projektu BIEP - Benchmarking Information Exchange Project, na kterém pracuje NKÚ společně s dalšími evropskými zeměmi.

tisk stránky

  • Společný snímek se slovenskými kolegySpolečný snímek se slovenskými kolegy