Delegace z Národního kontrolního úřadu Bulharska zavítala na NKÚ. Řeč byla o sdílení informací i předsednictví EUROSAI

Tisková zpráva – 14. 9. 2018


Prezident NKÚ Miloslav Kala společně s kolegy přivítal 13. září v sídle NKÚ zástupce Národního kontrolního úřadu Bulharska v čele s prezidentem Tzvetanem Tzvetkovem.

Zástupci NKÚ diskutovali s bulharskými kolegy o možnostech spolupráce na projektu BIEP (Benchmarking Information Exchange Project). NKÚ v rámci tohoto projektu vytváří pro kontrolní instituce nástroje a metodiky pro spolehlivé sdílení a porovnávání relevantních dat z různých zemí, které by byly využitelné například v jejich kontrolách.

Bulharská strana pohovořila k zástupcům NKÚ o tématu finanční odpovědnosti ve veřejném sektoru. Prezident Tzvetkov představil svou instituci jako nezávislého garanta dobré správy.

Téma schůzky se dotklo také nadcházejícího předsednictví NKÚ organizaci EUROSAI, která sdružuje 50 kontrolních institucí z Evropy a dalších zemí. NKÚ povede EUROSAI v letech 2020 až 2023, v roce 2020 bude v Praze pořádat kongres pro všechny kontrolní instituce, které jsou členy této organizace.

Zástupce bulharské Nejvyšší kontrolní instituce zaujalo téma otevřených dat i téma Hackatonu, který NKÚ připravil na 14. a 15. září.

Prezident Tzvetan Tzvetkov ocenil práci NKÚ na mezinárodním poli a vyzdvihl NKÚ jako leadera kontrolních institucí ve střední Evropě.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Zástupci NKÚ při jednání s bulharskými kolegyZástupci NKÚ při jednání s bulharskými kolegy
  • Delegace z Národního kontrolního úřadu BulharskaDelegace z Národního kontrolního úřadu Bulharska