Evropské dotace byly hlavním tématem pravidelného setkání představitelů NKÚ s velvyslanci zemí EU


TISKOVÁ ZPRÁVA K SETKÁNÍ NKÚ S VELVYSLANCI ZEMÍ EU – 21. února 2024

Již tradiční setkání představitelů Nejvyššího kontrolního úřadu s velvyslanci zemí EU, zástupci Evropské komise a Ministerstva zahraničí se konalo ve středu 21. února 2024 v pražském sídle NKÚ. Pozvání přijali zástupci 20 zemí a z nich 13 velvyslanců. Prezident NKÚ Miloslav Kala spolu se svými spolupracovníky seznámil hosty zejména s výsledky kontrol čerpání evropských dotací.

Podle NKÚ je systém dotací komplikovaný, zbytnělý, obtížně řiditelný, administrativně náročný a tím pádem i nákladný. Náklady na administraci programů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů pro roky 2014 až 2020 vyčíslil NKÚ na téměř 30 mld. Kč. Svá zjištění každoročně shrnuje v publikaci EU Report. Evropských dotací se v roce 2023 týkalo 14 kontrol NKÚ při kterých kontroloři došli k více než 400 zjištěním.

Prezident Miloslav Kala velvyslance dále informoval, že za 30 let své existence NKÚ provedl 1113 kontrol u více než 12 000 institucí a zkontroloval majetek v celkovém objemu 6,3 bilionu korun. Podle něj se NKÚ snaží dostávat do veřejného prostoru skutečně klíčová témata, která trápí tuto zemi. Snahou NKÚ pak je zesílit dopad svých zjištění a přispět tak k pozitivní změně ve společnosti.

Velvyslanci měli možnost seznámit se i s výsledky tříletého předsednictví NKÚ mezinárodní organizaci evropských auditorů EUROSAI, které letos v květnu končí. Poté si hosté prohlédli nové sídlo NKÚ, oceněné hlavní cenou Stavba roku 2023.

odbor komunikace

tisk stránky

  • foto 1foto 1
  • foto 3foto 3
  • foto 2foto 2