Jak řídit kvalitu auditu? Na NKÚ o tom diskutovali externí a interní auditoři

Tisková zpráva – 1. 10. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad hostil 26. září již po šesté konferenci, na které se pravidelně scházejí externí a interní auditoři. Letošní ročník se věnoval tématu řízení kvality externího a interního auditu. Konferenci pořádá NKÚ ve spolupráci s Ministerstvem financí, Komorou auditorů ČR, Českým institutem interních auditorů a Radou pro veřejný dohled nad auditem.

Každoroční konference externích a interních auditorů poskytuje platformu pro výměnu zkušeností auditorů napříč institucemi. Letos se auditoři věnovali tématu kontrol jejich práce a také tomu, jak audity efektivně řídit a co může auditorům v jejich práci pomoci.

Místopředseda dozorčí komise Komory auditorů Ing. Miroslav Brabec ve svém příspěvku představil, jak dozorčí komise svými kontrolami a dohledem nad prací auditorů pomáhá zvyšovat kvalitu auditorských služeb.

Na téma kontroly auditorů navázala Ing. Zdeňka Drápalová, členka komise Rady pro veřejný dohled nad auditem. Věnovala se i trhu auditu a jeho vývoji. Ve své prezentaci se zaměřila také na koncentraci trhu auditu, která může být přínosná u malých auditorských firem. Proto má smysl podporovat například spojování menších auditorů a také sdílení expertů.

Mgr. Petr Švub, CIA, CISA předseda kontrolní komise Českého institutu interních auditorů prezentoval program kvality interního auditu České spořitelny, který vychází z Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu vydaného The IIA. Ve svém příspěvku demonstroval praktický přístup k průběžným a periodickým kontrolám a opatřením pro řízení a zlepšování kvality a k plnění mezinárodního standardu 1312, podle kterého by útvar interního auditu minimálně jednou za pět let měl projít nezávislým externím hodnocením. Odborně způsobilý a nezávislý externí hodnotitel musí následně vyjádřit názor na soulad práce interních auditorů s Etickým kodexem a standardy.

Náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit Ministerstva financí PhDr. Tomáš Vyhnánek se pak věnoval tomu, jak by měla vypadat práce auditorů, aby co nejvíce pomohla zefektivnit veřejnou správu. Klíčovou roli přitom hraje průběžné vzdělávání auditorů, správné nastavení pracovních postupů i kontrola kvality výsledků auditu. Do budoucna bude hrát stále větší roli používání datových a analytických nástrojů, které nejen usnadní práci auditorů a umožní její lepší zacílení, ale také sníží zátěž kontrolovaných subjektů.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


Zde naleznete prezentace a fotografie z konference.

tisk stránky