Jak se dělají společné kontroly v zahraničí? NKÚ na toto téma hostil mezinárodní seminář

Tisková zpráva – 20. 11. 2017


Ve dnech 14. a 15. listopadu pořádal Nejvyšší kontrolní úřad pod záštitou organizace EUROSAI mezinárodní seminář zaměřený na společné audity. Semináře se účastnili zástupci z 20 nejvyšších kontrolních institucí členských států EUROSAI, Evropského účetního dvora a organizace IDI (INTOSAI Development Initiative). Cílem semináře bylo představit klady společných auditů a podpořit tuto formu spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi.

Oblast společných auditů představuje důležité téma pro velkou část kontrolních institucí a je velmi aktuální i v podmínkách NKÚ, který se již řadu let podílí na společných auditech s nejvyššími kontrolními institucemi Německa, Slovenska, Polska a dalších zemí.

Seminář zahájil prezident NKÚ Miloslav Kala informací o projektu NKÚ nesoucím název BIEP – Benchmarking Information Exchange Project. Projekt, který je alternativní formou spolupráce uskutečňované v rámci tradičních společných auditů, byl představen poprvé v září 2016 na setkání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska. Má umožnit spolehlivě srovnávat data a údaje na mezinárodní úrovni mezi jednotlivými kontrolními institucemi.

Prezentace v první části semináře poskytly účastníkům základní informace o tématu. Zástupci Evropského účetního dvora ukázali různé formy spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi Evropské unie. Prezentace IDI se pak zabývala podporou nejvyšších kontrolních institucí ve snaze zvýšit jejich výkonnost, nezávislost a profesionalitu nejen v rámci společných auditů. V dalších částech semináře několik kontrolních institucí prezentovalo své zkušenosti s konkrétními společnými audity či workshopy.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Seminář zaměřený na společné auditySeminář zaměřený na společné audity
  • Seminář zaměřený na společné auditySeminář zaměřený na společné audity
  • Seminář zaměřený na společné auditySeminář zaměřený na společné audity