Jak se využívají peníze na opravy a údržbu mostů v České a Slovenské republice? Nad touto otázkou se sešli čeští kontroloři se slovenskými kolegy

Tisková zpráva – 20. 9. 2019


Ve dnech 18. a 19. září se setkali kontroloři NKÚ s kolegy z NKÚ Slovenské republiky. Na jednání představili výsledky kontroly č. 17/09, ve které NKÚ prověřoval opravy, modernizace a rozvoj sítě silnic II. a III. třídy na území vybraných krajů. Slovenští kolegové naopak prezentovali výsledky předběžné studie zabývající se efektivností vynakládání veřejných prostředků na výstavbu, opravu a údržbu mostních objektů na silnicích II. a III. třídy a také připravovanou kontrolu na toto téma.

Na jednání byl dále uveden draft metodiky zveřejněné v rámci projektu BIEP pod názvem „Benchmarking v oblasti výstavby dálnic a silnic“. Slovenští kolegové byli informováni o možnosti zapojit se do porovnání údajů mezi oběma zeměmi na systémové úrovni.

Závěrem jednání se účastníci zabývali ukazateli pro mezinárodní srovnání v rámci kontrolní akce připravované NKÚ SR a aktuálně probíhající kontroly NKÚ č. 19/10, kde čeští kontroloři prověřují peníze určené na opravy a údržbu mostů. Na jednání byly stanoveny ukazatele, u nichž bude srovnání možné - především počet a stav mostů a vývoj stavu mostů, ale také například systém financování včetně zdrojů financování.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Jednání se slovenskými kontroloryJednání se slovenskými kontrolory