Jak zlepšit mezinárodní spolupráci nejvyšších kontrolních institucí? NKÚ hledá řešení s německými kolegy

Tisková zpráva – 1. 9. 2017


Na půdě NKÚ se uskutečnilo 29. a 30. srpna 2017 první setkání vedení pracovní skupiny pro profesní spolupráci. Jde o jednu z pracovních skupin EUROSAI, organizace sdružující na 50 kontrolních institucí převážně z Evropy. Skupinu pro profesní spolupráci vedou zástupci nejvyšších kontrolních institucí České republiky a Německa, její součástí jsou pak zástupci z dalších 10 zemí.

Cílem pracovní skupiny pro profesní spolupráci je podporovat přípravu a realizaci účinných, inovativních a vhodných kontrol, a to podporou či zprostředkováním odborné spolupráce mezi jednotlivými kontrolními institucemi. Vedení skupiny se na první schůzce zabývalo nastavením spolupráce mezi oběma kontrolními institucemi a vypracováním návrhu plánu této pracovní skupiny s prvotními návrhy cílů pro léta 2017–2020. Na schůzce také zazněly první návrhy, jak nejvyšším kontrolním institucím maximálně usnadnit a zefektivnit vzájemnou spolupráci. Tyto návrhy čeká další rozpracování.

Další schůzku, tentokrát už pro všechny země EUROSAI, které jsou součástí pracovní skupiny, uspořádá kontrolní instituce Německa v listopadu letošního roku.

Účast v pracovní skupině pro profesní spolupráci je jednou z mezinárodních aktivit NKÚ. Úřad v současnosti zastává funkci viceprezidenta EUROSAI, od roku 2020 do roku 2023 bude NKÚ organizaci EUROSAI předsedat.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Vedení pracovní skupiny EUROSAI pro profesní spolupráciVedení pracovní skupiny EUROSAI pro profesní spolupráci
  • Jednání vedení pracovní skupiny EUROSAI pro profesní spolupráciJednání vedení pracovní skupiny EUROSAI pro profesní spolupráci