Komentář k zákonu o NKÚ je na světě, pomůže s pochopením role NKÚ i jeho činnosti

Tisková zpráva – 10. 11. 2017


Kolektiv autorů společně se zástupci nakladatelství Wolters Kluwer 9. listopadu pokřtili první komentované vydání zákona o NKÚ. Komentář má přispět k pochopení úlohy jediného nezávislého auditora státu, kterým Nejvyšší kontrolní úřad je. Komentář ocení nejen ti, kteří přijdou do styku s kontrolou NKÚ a jejími výstupy, ale i lidé, kteří by se chtěli dozvědět více o samotné kontrolní činnosti NKÚ.

„Komentář je přínosný zvláště pro ty, kteří jsou ze strany NKÚ kontrolováni. Jeho prostřednictvím se mohou seznámit s tím, co od kontroly čekat, jak probíhá a co vše je s ní spojeno,“ vysvětlil prezident NKÚ Miloslav Kala. „Dozvědí se z něj také, komu a z jakých důvodů jsou určeny kontrolní závěry a proč kontrola NKÚ není duplicitní ke kontrolám vykonávaným ve veřejné správě orgány exekutivy,“ dodal na závěr.

Komentované vydání v sobě spojuje pohled na činnost úřadu jak ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ze strany externích odborníků z oblasti justice. Ústavněprávní rovina reprezentovaná názory soudce Ústavního soudu Radovana Suchánka a pohled soudce Nejvyššího soudu a člena Kárné komory NKÚ Františka Púryho se v publikaci prolínají se zkušenostmi prezidenta NKÚ a praktickými poznatky ze samotného výkonu kontrolní činnosti, doplněnými o zkušenosti interních právníků NKÚ.

Vedle již zmíněných soudců jsou autory komentáře prezident NKÚ Miloslav Kala, ředitelka právního odboru NKÚ Tereza Koucká Hőfferová a Jiří Krůta, vedoucí oddělení legislativních agend a dokumentace.

Publikace vyšla v knižní podobě v nakladatelství Wolters Kluwer. K dispozici je také e-kniha a elektronická forma komentáře. Ta je dostupná v Automatizovaném systému právních informací (ASPI).

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Křest komentáře k zákonu o NKÚKřest komentáře k zákonu o NKÚ
  • Křest komentáře k zákonu o NKÚKřest komentáře k zákonu o NKÚ
  • Komentář k zákonu o NKÚKomentář k zákonu o NKÚ