Ministerstvo vnitra významné účetní chyby opravilo, údaje účetní závěrky za rok 2021 zobrazující činnost ministerstva jsou spolehlivé

Tisková zpráva ke KA č. 21/27 – 26. září 2022


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu a účetnictví Ministerstva vnitra (MV) za rok 2021. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MV předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Z kontroly vyplynulo, že závěrečný účet MV neobsahoval významné nesprávnosti. Ani v údajích, které MV předložilo pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021, nenalezli kontroloři nesprávnosti; tyto údaje jsou proto podle NKÚ spolehlivé.

Kontrola začala už v průběhu otevřeného účetního období 2021. MV tak mohlo průběžně opravovat nedostatky, které kontroloři zjistili. Hodnota opravných účetních zápisů činila 915,3 milionu korun. Poté MV sestavilo účetní závěrku, v níž ale byly další nesprávnosti, které se týkaly údajů vykázaných za rok 2020. MV však i tyto nesprávnosti opravilo a sestavilo novou účetní závěrku. Po provedených opravách bylo účetnictví MV podle názoru NKÚ vedeno v souladu s právními předpisy. Nesprávnosti ve výši 13,9 milionu korun, které MV neopravilo, neměly významný dopad na účetní závěrku. Účetní závěrka v údajích, které zobrazují činnost MV, tak podle NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Kontroloři prověřili i to, jak MV napravilo nedostatky z předchozí kontroly. Zjistili, že MV v plném rozsahu zavedlo nebo uskutečnilo všech 20 opatření, jež mu vláda ČR v roce 2016 uložila.

Spolehlivost účetní závěrky v údajích za činnost MV po provedení účetních oprav

Graf ke KZ 21/27 - spolehlivost účetní závěrky MV

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky