Nejvyšší kontrolní úřad představil velvyslancům z členských zemí EU výsledky mezinárodní spolupráce i závěry kontrol evropských dotací

Tisková zpráva - 25. 4. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad hostil už tradiční schůzku vedení úřadu s velvyslanci členských zemí EU. Jednání se účastnili i náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí ČR a vedoucí politické sekce ze zastoupení Evropské komise v ČR. Představitelé NKÚ je seznámili s tím, jak se úřad připravuje na blížící se předsednictví organizaci EUROSAI. Tématem jednání byl i mezinárodní projekt Benchmarking Information Exchange Project (BIEP) a výsledky kontrol zaměřených na čerpání fondů EU.

NKÚ velvyslancům představil svou vizi a projekty pro předsednictví organizaci EUROSAI, která sdružuje 50 kontrolních institucí Evropy a přilehlých zemí. Vedení této organizace převezme NKÚ v červnu 2020 na kongresu EUROSAI, který se uskuteční v Praze.

Jedním z klíčových projektů tohoto kongresu i celého předsednictví je projekt BIEP. Ten pomáhá kontrolním institucím vyměňovat si a srovnávat zkušenosti a výstupy z kontrol různých oblastí. V neposlední řadě seznámili kontroloři velvyslance s výsledky kontrol, které se zaměřily na to, jak ČR hospodaří s prostředky z EU. Velvyslance zaujal i Hackathon veřejné správy, který bude NKÚ ve spolupráci s dalšími veřejnými institucemi pořádat letos v září už potřetí.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Návštěva velvyslanců zemí EUNávštěva velvyslanců zemí EU
  • Návštěva velvyslanců zemí EUNávštěva velvyslanců zemí EU
  • Návštěva velvyslanců zemí EUNávštěva velvyslanců zemí EU