Nejvyšší kontrolní úřad se důrazně ohrazuje proti výrokům ministra dopravy k probíhající kontrole mýtného systému

Tisková zpráva – 22. 6. 2017


Nejvyšší kontrolní úřad vyjadřuje zásadní nesouhlas s mediálními vyjádřeními ministra dopravy k probíhající kontrole 17/10 – Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky.

Ministr dopravy nejprve na konci května do médií spekuloval v souvislosti s probíhající kontrolou NKÚ o blíže neupřesněných pokusech získat informace k podobě zadávací dokumentace na nový mýtný tendr. A tyto své domněnky nyní znovu zopakoval.1

Veřejné spekulace ministra dopravy chápe NKÚ jako nepřípustné. Ze zákona podléhají kontrole NKÚ skutečnosti bez ohledu na druh a stupeň utajení a kontroloři jsou vázáni mlčenlivostí. Především je třeba zdůraznit, že kontroloři předložení dokumentace k novému tendru doposud nepožadovali.

Proto se ve věci vyjádření ministra dopravy obrátil prezident NKÚ Miloslav Kala na předsedu vlády: „Důrazně se ohrazuji proti výrokům, jimiž ministr dopravy polemizuje nad rozsahem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu a znevažuje profesní integritu kontrolujících mnou řízené instituce,“ uvedl Kala.

Aktuálně ministr dopravy navíc veřejně promluvil o údajném neoficiálním vyjádření NKÚ, na jehož základě nebude NKÚ některé okolnosti spojené s výběrem mýtného systému hodnotit jako nehospodárné.2

NKÚ důrazně odmítá taková veřejná vyjádření k probíhající kontrole. „Je to průhledný pokus kontrolované osoby vytvořit si alibi odkazem na respektovanou autoritu,“ říká Miloslav Kala. NKÚ není konzultačním místem, a to ani v záležitostech, které se týkají jeho kontrolní působnosti. NKÚ neposuzuje věci jinak než v rámci provádění kontrolní akce podle plánu kontrolní činnosti. Ke konkrétním zjištěním z kontrolní akce se NKÚ vyjadřuje pouze na základě závěrů ukončené kontroly, které zveřejňuje v kontrolním závěru.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad1] Dne 29. května 2017 byla v deníku Právo (a následně také 4. června na serveru novinky.cz) uveřejněna odpověď ministra dopravy na otázku, cit.: „Chcete říct, že na vás někdo tlačí, abyste mu poskytli podrobné informace o chystané zadávací dokumentaci? Je tomu skutečně tak. Od našeho mýtného týmu jsem se dozvěděl, že snaha o získání informací, jak bude vypadat zadávací dokumentace, je patrná. Bylo už učiněno několik pokusů ji pro různé subjekty získat. A nejen od politiků. Například během probíhající kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) na ministerstvu dopravy byly požadovány podklady, které máme pro nový tendr. Je naprosto v pořádku, že NKÚ kontroluje kroky našeho ministerstva, ale neměl by zasahovat do probíhající věci.

Toto své vyjádření ministr dopravy znovu zopakoval 19. června 2017 pro Lidové noviny (vyšlo také na lidovky.cz).

2] Dne 16. června uvedl ministr dopravy pro E15.cz na otázku: Neriskuje stát příliš, že jeho majetek v podobě současného mikrovlnného systému přijde vniveč? „Já se toho nebojím, protože podle mě každý z těch nabízejících využije možnosti ten majetek využít. A při neoficiálních jednáních na NKÚ jsem byl ujištěn, že i kdyby se ten majetek nevyužil, tak by to nemělo být bráno jako nehospodárné nakládání.“

tisk stránky