Nejvyšší kontrolní úřad stojí za Ukrajinou. Přerušuje spolupráci s kontrolními institucemi Ruska a Běloruska

Tisková zpráva – 1. 3. 2022, aktualizováno 7. 3. 2022


Nejvyšší kontrolní úřad vyjadřuje účast a podporu ukrajinskému lidu a stojí za ním v jeho boji o svobodu. „Přerušili jsme proto s okamžitou platností veškerou spolupráci s nejvyššími kontrolními institucemi Ruské federace a Běloruska,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Vlajka Ukrajiny před sídlem NKÚ

NKÚ zrušil účast svých zástupců na mezinárodní odborné konferenci INTOSAI organizované ruským účetním dvorem. Zástupce Ruska a Běloruska také vyškrtl ze seznamu pozvaných na květnovou akci, kterou pod názvem EUROSAI Prague Post-Congress Get-Together pořádá NKÚ v Praze. Sjedou se na ni zástupci členských zemí EUROSAI, tedy organizace sdružující 51 nejvyšších kontrolních institucí Evropy, jíž Nejvyšší kontrolní úřad aktuálně předsedá.

NKÚ také svým ukrajinským přátelům nabídl konkrétní pomoc. Nabízí svým kolegyním a kolegům z Účetní komory Ukrajiny, kteří utíkají z válečné zóny, ubytování ve školicím středisku NKÚ. „Máme pro ně připraveno sedmdesát lůžek, plně personálně zabezpečenou jídelnu s kuchyní, počítačovou učebnu pro komunikaci s domovem, ale také například učebny, hřiště a tělocvičnu pro děti,“ upřesnil Kala. Dobrovolníci z řad zaměstnanců NKÚ jsou připraveni uprchlíkům s čímkoli pomoci, od jednání s úřady přes návštěvu u lékařů až po výpomoc v péči o děti.

Jako předsedající země EUROSAI řeší NKÚ konflikt na Ukrajině i na mezinárodní úrovni. Na čtvrtek 3. března 2022 svolal prezident NKÚ i EUROSAI Kala mimořádné jednání Řídicí rady této organizace.

Řídicí rada EUROSAI na mimořádném zasedání odsoudila postup Ruska a Běloruska na Ukrajině. Shodla se na přerušení kontaktů s Ruským i Běloruským kontrolním úřadem a INTOSAI vyzvala k přerušení ruského předsednictví této organizace.

Aktualizováno: 7. března 2022

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky