Nejvyšší kontrolní úřad ukáže mladým kontrolorům z celé Evropy, jak na sdílení zkušeností. Na workshopu spolupracuje s polskými kolegy


Na půdě NKÚ se v předešlých dnech sešli kontroloři z české a polské nejvyšší kontrolní instituce nad přípravou workshopu o sdílení informací a zkušeností mezi auditory pro mladé kontrolory. Tento workshop bude součástí konference YES EUROSAI, která je určena pro kontrolory do 35 let z celé Evropy a uskuteční se na začátku listopadu v Londýně.

Tématem workshopu bude sdílení relevantních informací mezi nejvyššími kontrolními institucemi. Výměna informací a zkušeností napříč zeměmi má pro nejvyšší kontrolní instituce velký přínos. NKÚ proto již před třemi lety založil projekt BIEP (Benchmarking Information Exchange Project), který poskytuje nejvyšším kontrolním institucím nástroj k jednoduché výměně informací z různých zemí za účelem dalšího porovnávání. Aktuálně se do projektu zapojilo 19 zemí z Evropy. Informace, které v jeho rámci jednotlivé kontrolní instituce sdílí, se týkají nejrůznějších oblastí, jako jsou například sociální bydlení, centrální nákupy, udržitelný rozvoj nebo nemovitý majetek státu. V rámci projektu tak mohl NKÚ například srovnávat své výstupy z kontroly výstavby silnic se zkušenostmi polské nejvyšší kontrolní instituce.

Mladým kontrolorům v Londýně představí NKÚ spolu s polskými kolegy nejen projekt BIEP, ale také je seznámí s tím, jak konkrétně jim může srovnávání dat a informací od zahraničních kolegů pomoci při práci.

Projekt BIEP je také klíčový pro nadcházející kongres EUROSAI, organizace sdružující 50 nejvyšších kontrolních institucí z celé Evropy a dalších zemí, který se uskuteční v Praze v červnu 2020. NKÚ pak v následujících letech tuto organizaci povede.

Více o projektu BIEP naleznete na webu https://biep.nku.cz/.

tisk stránky

  • Příprava workshopu na konferenci YES 2019Příprava workshopu na konferenci YES 2019