NKÚ a německý účetní dvůr shrnuly výsledky společného auditu zdanění e-commerce: systém má řadu nedostatků, výběr DPH je složitý

Tisková zpráva - 11. 7. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad a německý Spolkový účetní dvůr společně prověřily výběr DPH z obchodování na internetu. U obou úřadů se jednalo o první kontrolu zdanění internetového trhu, který má miliardové obraty a do budoucna se od něj očekává další výrazný růst. Z pohledu kontrolních institucí se jedná zároveň o oblast s vysokým rizikem neplacení DPH. Podle zjištění obou nejvyšších kontrolních institucí má zvláštní režim, který EU zavedla právě pro výběr DPH z obchodování na internetu, řadu nedostatků. Kvůli těmto chybám je správné zdanění elektronických služeb těžší.

V roce 2015 zavedla EU nová pravidla pro zdanění obchodování na internetu, podle kterých by se měla služba zdanit tam, kde má sídlo, bydliště nebo místo pobytu příjemce služby, tedy ve státě spotřeby. Ten, kdo má povinnost odvést daň, by se k ní musel zaregistrovat v každé zemi, kde má zákazníky. To by představovalo velkou administrativní zátěž, a proto EU zavedla nový dobrovolný režim zdanění MOSS. Svou daňovou povinnost tak může poskytovatel služby na internetu v rámci EU splnit v zemi, kde má sídlo.

Čeští i němečtí kontroloři zjistili, že podmínky pro použití tohoto nového režimu zdanění finanční správa málo kontroluje. V obou zemích se také nevymáhají nedoplatky daně. Finanční správy neupomínaly k zaplacení daně i proto, že měly problém s přiřazením plateb DPH k příslušným daňovým přiznáním. Daňová přiznání se kontrolují převážně formálně, kontroly správnosti vykázané daně byly provedeny pouze v jednotkách případů.

Plnění daňové povinnosti v režimu MOSS se musí v ČR i v Německu vykazovat dvakrát: ve zvláštním daňovém přiznání a pak také dohromady s ostatními plněními v tuzemském daňovém přiznání. Z tuzemských daňových přiznání ale nejde zjistit, jestli jsou v nich transakce z obchodování na internetu zahrnuty, nebo ne. Zároveň zvláštní daňové přiznání obsahuje velmi málo informací. Kvůli tomu jsou omezené možnosti kontroly ze strany finanční správy, a nelze proto vyloučit případné daňové ztráty. Finanční správy v ČR a v Německu také nevyhledávaly cíleně případy nepřiznání daně.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky