NKÚ jednal s lotyšskými kolegy o výměně zkušeností i komunikaci EUROSAI

Tisková zpráva - 28. 3. 2019


Ve dnech 27. a 28. března navštívili Nejvyšší kontrolní úřad zástupci Nejvyšší kontrolní instituce Lotyšska v čele s generální auditorkou paní Elitou Krūmiṇou.

První den jednání zahájil prezident NKÚ Miloslav Kala představením výsledků práce úřadu. Hovořilo se také o kontrolách, které se dotýkají cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Prezident NKÚ zdůraznil, že environmentální rozměr SDGs byl měl být těžištěm jednoho workshopů kongresu EUROSAI v roce 2020.

Dalším tématem jednání byla komunikace, a to zejména ve vztahu k zákonodárcům a veřejnosti. Zástupci obou nejvyšších kontrolních institucí sdíleli své zkušenosti s přípravou kontrolních závěrů.

Druhý den jednání si zástupci obou úřadů vyměnili informace z oblasti finančního auditu. Následovaly prezentace o přípravách kongresu EUROSAI a o pokrocích pracovní skupiny EUROSAI pro profesní spolupráci (SG1), kterou vede NKÚ společně s německým účetním dvorem (BRH).

Nechybělo ani představení projektu BIEP, do kterého by se lotyšská SAI ráda aktivně zapojila. Druhá část jednání byla věnována vizualizaci kontrolních závěrů a využívání sociálních sítí ke komunikaci se širší veřejnosti. Lotyšští zástupci pak prezidenta NKÚ podrobně seznámili s novým komunikačním rámcem, jehož cílem je zlepšit spolupráci členů EUROSAI a celkovou image této organizace.

Z následné diskuse vyplynula řada dalších námětů pro budoucí spolupráci a podporu, a to zejména v rámci řídící rady EUROSAI, které je SAI Lotyšska společně s NKÚ také členem.

tisk stránky

  • Zástupci lotyšské delegaceZástupci lotyšské delegace
  • Společný snímek s lotyšskými kolegySpolečný snímek s lotyšskými kolegy