NKÚ navštívila šéfka Národního kontrolního úřadu Finska, řešil se kongres EUROSAI 2020 i setkání Kontaktního výboru EU

Tisková zpráva – 5. 2. 2019


Ve dnech 28. a 29. ledna 2019 navštívila Nejvyšší kontrolní úřad generální auditorka Finska Tytti Yli-Viikari. Smyslem setkání byla diskuse ohledně plánů NKÚ pro organizaci kongresu EUROSAI 2020. Na pořadu jednání byla ale i tzv. in camera session v rámci Kontaktního výboru EU a další témata společných zájmů obou institucí.

První den jednání zahájil prezident NKÚ Miloslav Kala představením úřadu a projektu BIEP. Následovala diskuze ohledně tématu a podoby příštího setkání Kontaktního výboru EU, jehož členem je NKÚ i kontrolní instituce Finska. Letošním tématem semináře Kontaktního výboru bude Digitální Evropa: výzvy a možnosti pro nejvyšší kontrolní úřady EU. V rámci setkání Kontaktního výboru se koná i tzv. in camera, které se účastní pouze nejvyšší představitelé kontrolních institucí zemí Evropské unie. Seminář bude tento rok moderovat Tytti Yli-Viikari a prestižní in camera schůzku prezident NKÚ Miloslav Kala.

Druhý den jednání byly na programu prezentace týkající se kongresu EUROSAI, který bude NKÚ pořádat v roce 2020 v Praze. Finská strana nabídla, že povede jeden kongresový workshop na téma emerging issues. Z následné diskuse vyplynula řada dalších námětů pro budoucí spolupráci jak na bilaterální úrovni, tak i v rámci organizace EUROSAI.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Společná fotografieSpolečná fotografie
  • Generální auditorka Finska Tytti Yli-Viikari s kolegyníGenerální auditorka Finska Tytti Yli-Viikari s kolegyní