NKÚ pracuje se slovenskými kolegy na projektu sdílení informací, cílem je mezinárodní srovnávání

Tisková zpráva – 12. 9. 2017


Zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu se setkali s představiteli nejvyšších kontrolních institucí zemí V4+2, Běloruska a Moldavska ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Setkání začalo v neděli 10. září a vyvrcholilo v úterý 12. září. Jedním z hlavních témat jednání byl projekt NKÚ s názvem BIEP (Benchmarking Information Exchange Project), na kterém NKÚ v současnosti spolupracuje se slovenskými kolegy. Projekt si klade za cíl vytvořit platformu a nastavit postupy pro sdílení informací mezi jednotlivými kontrolními institucemi takovým způsobem, aby bylo možné tyto informace mezi sebou porovnávat a aby je mohly kontrolní úřady využívat ve svých kontrolách.

„Chceme dál pracovat na společných kontrolách a vyměňovat si zkušenosti z různých oblastí, ať už jde například o čerpání evropských peněz, výstavbu dopravní infrastruktury, nebo náklady ve zdravotnictví. Jde nám o to, aby kontrolní instituce přesně věděly, jaké jsou v různých zemích například náklady na stavbu dálnic nebo kolik stojí den pobytu na lůžku v nemocnici nebo pobyt v domově pro seniory. Tyto informace budou moci kontrolní instituce porovnávat se svými údaji,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala. „Tematických možností je samozřejmě nespočet, je ale důležité, aby byly tyto informace spolehlivé, srovnatelné a všichni z nich byli schopni vyvozovat závěry,“ dodal.

V nedávné době český a slovenský NKÚ dokončily společnou kontrolu na téma efektivity výběru spotřebních daní, o které jsme informovali zde.

Představitelé nejvyšších kontrolních institucí se při svém setkání dotkli i otázky zvyšování kvality kontroly, a to například větším zaměřením na průřezové výkonnostní kontroly. Dalším tématem setkání bylo i budování kapacit pro analytickou činnost.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Jednání o projektu BIEP - společné fotoJednání o projektu BIEP - společné foto
  • Prezident NKÚ Miloslav Kala při jednání o projektu BIEPPrezident NKÚ Miloslav Kala při jednání o projektu BIEP
  • Jednání o projektu BIEPJednání o projektu BIEP