NKÚ s německým Spolkovým účetním dvorem prověřují správu DPH u elektronického obchodování

Tisková zpráva – 17. 10. 2017


Zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a Spolkového účetního dvora SRN se ve dnech 16. a 17. října v Praze účastní dalšího jednání o společné kontrole. V ní se obě instituce zaměřují na správu DPH z elektronického obchodování v České republice a v Německu prostřednictvím zvláštního režimu „zjednodušeného správního místa“ Mini One Stop Shop (MOSS).

Tento režim umožňuje v rámci EU zaregistrovanému poskytovateli služeb podávat přiznání k DPH a platit daň ze všech služeb, které tomuto režimu podléhají, na jednom místě. Pokud poskytovatel do režimu MOSS zaregistrovaný není, musí přiznat a zaplatit DPH ve všech státech, ve kterých se nacházejí příjemci jeho služby.

Kontroly, které probíhají paralelně v obou zemích, prověří postup finančních orgánů při správě DPH v režimu MOSS. Zaměří se také na to, jak se daří v této oblasti zajišťovat příjmy z DPH. Výsledky kontrol, které budou známy v první polovině roku 2018, pak kontroloři zanalyzují, porovnají a vyhodnotí ve společné zprávě.

První schůzka ke společné kontrole proběhla v květnu tohoto roku v Bonnu. V rámci aktuálního pražského jednání zástupci obou kontrolních institucí prezentují průběžná zjištění ke společným auditním otázkám a diskutují o návrzích na jejich společné vyhodnocení.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Zástupci německého Spolkového účetního dvora (BRH)Zástupci německého Spolkového účetního dvora (BRH)
  • Jednání se zástupci BRHJednání se zástupci BRH
  • Společný snímek zástupců NKÚ a BRHSpolečný snímek zástupců NKÚ a BRH