NKÚ vydal „Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2017“. Hodnotí v něm hospodaření státu i ekonomickou situaci za uplynulý rok

Tisková zpráva – stanovisko k návrhu SZÚ


NKÚ vydal „Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017“. V něm hodnotí vývoj ekonomické situace v zemi a výsledky hospodaření státu za uplynulý rok. Stanovisko se zaměřuje také na hodnocení některých nedostatků ve vybraných oblastech veřejné správy, které významně ovlivňují úroveň veřejného života v zemi.

K negativním jevům v hospodaření státu za rok 2017 patřilo například to, že se nedařilo výrazněji snižovat státní dluh, přestože je ekonomika České republiky v posledních letech ve velmi dobré kondici. V roce 2017 státní dluh opět vzrostl, vykázán byl schodek hospodaření státního rozpočtu ve výši přesahující šest miliard korun.

Hospodaření státního rozpočtu v roce 2017 také provázela nízká investiční aktivita. Kapitálové výdaje v rámci státního rozpočtu dosáhly pouze necelých 82 miliard korun, což byl nejnižší výsledek za posledních 12 let.

Naopak pozitivní zprávou je, že hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2017 o více než čtyři procenta, a to díky spotřebě domácností a výsledkům zahraničního obchodu. Daňové příjmy meziročně vzrostly o 84 miliard korun, na čemž se pozitivně podepsala vysoká zaměstnanost. Roli ale hrálo také zvyšování mezd a platů zaměstnanců, čímž se zvýšil výběr pojistného na sociální zabezpečení i výběr daně z příjmů fyzických osob.

Stanovisko s podrobnějšími informacemi lze nalézt zde.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky