NKÚ zkontroloval účetnictví a rozpočet Ministerstva zemědělství za rok 2022: informace jsou spolehlivé

Tisková zpráva ke KA č. 22/17 – 31. července 2023


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva zemědělství (MZe) za rok 2022. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MZe předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Výsledkem je zjištění, že účetní závěrka i údaje, které MZe předložilo pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022, jsou spolehlivé.

Závěrečný účet MZe byl sestaven v rozsahu podle právních předpisů a informace v něm uvedené odpovídají údajům v rozpočtovém systému, finančním výkazům a údajům z dalších evidencí.

Kontrola začala v průběhu účetního období 2022. MZe tak průběžně opravovalo nedostatky, které kontroloři zjistili. Hodnota těchto nedostatků však nebyla významná: jejich vliv na účetní závěrku by v případě neprovedení oprav v účetnictví byl 3,9 mil. Kč; nedostatky v klasifikaci rozpočtových příjmů byly zjištěny ve výši 13,3 mil. Kč. Stejně tak i nedostatky identifikované v návrhu závěrečného účtu nebyly významné a MZe je všechny opravilo.

MZe také napravilo všechny nedostatky zjištěné NKÚ při předchozí kontrole v roce 2017 (KA č. 17/31). Ministerstvo nejenže provedlo účetní opravy nesprávností, ale upravilo i svoji metodiku. Vytvořilo tak předpoklady pro zamezení opakování zjištěných pochybení.

Kontrolní akce č. 22/17 byla čtvrtou kontrolou typu finanční audit provedenou u MZe od počátku reformy účetnictví státu v roce 2010. Ukazuje se, že opakované kontroly NKÚ přispívají k vyšší spolehlivosti vykazovaných údajů, což pozitivně ovlivňuje vypovídací schopnost údajů účetních výkazů kontrolovaných účetních jednotek.

Schéma ke KA 22/17

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky