Prezident NKÚ jednal v Bonnu o spolupráci s německými kolegy

Tisková zpráva – 16. 1. 2019


Prezident NKÚ Miloslav Kala jednal 14. a 15. ledna v německém Bonnu s prezidentem německého Spolkového účetního dvora Kayem Schellerem o možné bližší spolupráci mezi oběma úřady. Kontrolní instituce spolu již v minulosti provedly několik společných kontrol. V loňském roce se například zaměřily na daň z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování (e-commerce). Prezident NKÚ navíc jednal jako viceprezident EUROSAI o větším zapojení německých kolegů do mezinárodního projektu srovnávání dat mezi kontrolními institucemi.

Ve společných kontrolách i výměně dobré praxe budou obě instituce pokračovat v budoucnu mnohem intenzivněji. Prezident německého úřadu zdůraznil, že pro jejich kontroly je výměna praxe s NKÚ velmi přínosná. A to nejen pokud jde o výměnu zkušeností, ale také o inspiraci v tématech a metodice auditů. Němečtí kontroloři se také více zapojí do mezinárodního projektu NKÚ Benchmarking Information Exchange Project. Ten slouží jako platforma pro výměnu a srovnávání relevantních dat a informací mezi kontrolními institucemi napříč Evropou.

Tento projekt je klíčový také pro nadcházející předsednictví NKÚ organizaci EUROSAI, které zahájí kongres v Praze v červnu 2020. NKÚ pak bude předsedat 50 kontrolním úřadům z Evropy a dalších zemí další tři roky.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Prezident NKÚ Kala a prezident BRH SchellerPrezident NKÚ Kala a prezident BRH Scheller
  • Jednání s německými kolegy v BonnuJednání s německými kolegy v Bonnu