Prezidenti NKÚ ČR a Litvy jednali v Praze o budoucnosti mezinárodní spolupráce kontrolorů, dopadech pandemie i práci s otevřenými daty

Tisková zpráva – 14. 9. 2021


Ve dnech 9. a 10. září proběhlo v Praze jednání prezidenta NKÚ Miloslava Kaly s jeho litevským protějškem Mindaugasem Macijauskasem. Tématem dvoudenní schůzky bylo mimo jiné portfolio Řídicí rady EUROSAI zaměřené na odbornou spolupráci (tzv. SG1), které od letošního dubna vede právě Národní kontrolní úřad Litvy ve spolupráci se Spolkovým účetním dvorem Německa. Prezidenti diskutovali také o kontrolách spojených s řešením pandemie nebo komunikaci s veřejností a práci s otevřenými daty.

První část dvoudenního jednání se věnovala práci SG1. Tuto skupinu vedl NKÚ v letech 2017 až 2021. Letos její vedení převzali litevští kolegové. Prezidenti proto diskutovali o budoucím směřování pracovní skupiny, která se věnuje podpoře společných auditů, tvorbě metodik a kontrolních postupů, ale také výměně zkušeností a informací mezi nejvyššími kontrolními institucemi.

Právě pro usnadnění výměny relevantních dat a informací napříč zeměmi vytvořil NKÚ v roce 2016 projekt BIEP (Benchmarking Information Exchange Project). Dosud se do něj zapojilo 47 nejvyšších kontrolních institucí. Na jednání diskutovali prezidenti o tom, jak tuto platformu dále rozvíjet.

S ohledem na současnou pandemii covidu-19 a její dopady se jednání zaměřilo také na to, jaký má pandemie vliv na práci nejvyšších kontrolních úřadů a na kontroly spojené s řešením této pandemie.

Schůzku uzavřela druhý den diskuse o zkušenostech s externí komunikací a práci s otevřenými daty. Český NKÚ také kolegům z Litvy předal své zkušenosti s organizováním hackathonu veřejné správy a mezinárodního hackathonu nejvyšších kontrolních institucí, který se uskutečnil loni v březnu.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Návštěva prezidenta Národního kontrolního úřadu LitvyNávštěva prezidenta Národního kontrolního úřadu Litvy
  • Návštěva prezidenta Národního kontrolního úřadu LitvyNávštěva prezidenta Národního kontrolního úřadu Litvy