S kolegy z Vietnamu diskutoval NKÚ nejen o kontrole. Tématem bylo i předsednictví mezinárodních organizací

Tisková zpráva – 1. 3. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad přivítal ve středu 27. února návštěvu kolegů ze Státního kontrolního úřadu Vietnamu. Tématem schůzky byla především působnost obou úřadů, protože také ve Vietnamu je aktuálním tématem změna působnosti jejich nejvyšší kontrolní instituce. Na řadu ale přišla i konkrétní témata z oblasti auditu, jejich přípravy i nové postupy v jejich provádění.

Vietnamští kolegové se také podělili o zkušenosti s vedením mezinárodní organizace ASOSAI, která sdružuje nejvyšší kontrolní instituce Asie a Vietnam jí předsedá od minulého roku. Toto téma je aktuální i pro NKÚ, protože v příštím roce převezme vedení organizace EUROSAI. Ta sdružuje na 50 kontrolních institucí z Evropy a okolních zemí. První akcí v rámci předsednictví bude kongres EUROSAI v Praze v červnu 2020.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Vietnamská delegace na NKÚVietnamská delegace na NKÚ