V Praze jednali kontroloři ze zemí EU. Tématem byla DPH

Tisková zpráva - 28. 6. 2019


Ve dnech 27. – 28. 6. 2019 se v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu uskutečnilo každoroční setkání Core Group 2 pracovní skupiny zaměřené na problematiku daně z přidané hodnoty Kontaktního výboru EU. Ten sdružuje vrcholné představitele nejvyšších kontrolních institucí členských zemí EU a Evropského účetního dvora. Kontroloři na půdě NKÚ diskutovali například o evropských i národních opatřeních v boji proti únikům na DPH, legislativních novinkách v oblasti DPH, tématem byly také e-commerce a nastavení konečného systému DPH.

Za ČR se schůzky zúčastnili nejen zástupci NKÚ, ale také odborníci z Ministerstva financí ČR a Generálního finančního ředitelství, mezi zahraničními řečníky nechyběl ani zástupce Evropské komise. Na jednání kontroloři diskutovali také o výsledcích svých kontrol zaměřených na DPH.

NKÚ má s mezinárodní spoluprací v kontrole příjmů státu dlouholeté zkušenosti a to nejen v rámci této pracovní skupiny, ale i v samotné kontrolní činnosti. V loňském roce například dokončil koordinovanou kontrolu DPH v oblasti e-commerce, na které spolupracoval s nejvyšší kontrolní institucí Německa. Jedná se o dynamicky se rozvíjející oblast obchodování, která s sebou nese i významné riziko, že DPH nebude uhrazena. Zvláštní režim, který EU zavedla pro výběr DPH v této oblasti, má podle zjištění obou nejvyšších kontrolních institucí řadu nedostatků, které ztěžují správné zdanění elektronických služeb.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Jednání pracovní skupiny Kontaktního výboru o DPHJednání pracovní skupiny Kontaktního výboru o DPH
  • Jednání pracovní skupiny Kontaktního výboru o DPHJednání pracovní skupiny Kontaktního výboru o DPH