V Praze jednali vedoucí představitelé českého a slovenského NKÚ nejen o společných kontrolách

Tisková zpráva – 24. 9. 2019


Předseda slovenského Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík navštívil 17. září český Nejvyšší kontrolní úřad. Se svým českým protějškem Miloslavem Kalou jednal například o plánech na společné kontroly, přípravě českého NKÚ na předsednictví organizaci EUROSAI a zúčastnil se také konference „Kvalita ovzduší a cirkulární ekonomika“.

Dvoustranné jednání vrcholných představitelů nejvyšších kontrolních úřadů bylo věnováno možnostem budoucí společné kontroly; v minulosti se oba úřady zaměřily například na kontrolu správy spotřebních daní. Tématem byly ale také výsledky nedávných kontrol českého NKÚ, například kontroly zaměřené na správu a pořízení mýtného systému.

Předseda slovenského NKÚ se zajímal také o přípravy XI. kongresu EUROSAI, který se v Praze uskuteční příští rok. Následující tři roky pak bude NKÚ této organizaci, která sdružuje 50 nejvyšších kontrolních institucí Evropy a okolních zemí, předsedat.

Představitelé obou nejvyšších kontrolních úřadů se zúčastnili i konference „Kvalita ovzduší a cirkulární ekonomika“, kterou pořádal český NKÚ. Ta byla věnována aktuálním problémům životního prostředí ČR, jako jsou kvalita ovzduší nebo odpadové hospodářství, a také budoucnosti cirkulární ekonomiky.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Jednání se zástupci slovenského NKÚJednání se zástupci slovenského NKÚ
  • Jednání se zástupci slovenského NKÚJednání se zástupci slovenského NKÚ