V Praze se sešli odborníci na audit životního prostředí. Diskutovali o tématech kontrol i aktuálních problémech životního prostředí

Tisková zpráva - 30. 10. 2018


Ve dnech 22. až 25. října se v Praze uskutečnilo 16. jednání řídicího výboru pracovní skupiny pro audit životního prostředí organizace INTOSAI. Tato organizace sdružuje 78 nejvyšších kontrolních institucí z celého světa a v řídicím výboru zasedá 17 z nich včetně Nejvyššího kontrolního úřadu. Na jednání, které NKÚ organizoval, se v Praze sešli například zástupci kontrolních institucí z předsedající Indonésie, Maroka, Brazílie, ale i Kanady, USA, Estonska nebo Evropského účetního dvora.

NKÚ je členem řídicího výboru již pět let a pro pracovní skupinu připravil projekty zaměřené na úspory energií, udržitelnou energii nebo aktuálně k tématu „zelených“ a udržitelných měst.

Celkem se v Praze diskutovalo o 12 projektech zaměřených na kontrolu životního prostředí, které se týkaly například cílů udržitelného rozvoje, klimatických změn, znečištění ovzduší, nakládání s odpadními vodami nebo produkce potravin. Dále se jednalo o vzdělávání kontrolorů a také o tom, že by samy kontrolní instituce měly jít příkladem a být více ekologické.

Pracovní skupina pro audit životního prostředí se současným tématům a výzvám v oblasti životního prostředí věnuje z pohledu kontrolních institucí. Jednotlivé kontrolní úřady mohou v jejím rámci sdílet své zkušenosti a dobrou praxi z kontrol. Zároveň mohou porovnávat efektivitu a zaměření politik, jimiž jednotlivé státy cílí na problémy spojené s životním prostředím. Kontrolní instituce tak mohou tvůrce politik upozornit na to, kam by měli státní prostředky směrovat, a dávají zpětnou vazbu o tom, jestli jsou vynakládány efektivně.

V průběhu jednání otestoval NKÚ automatické překladače, které usnadní komunikaci na mezinárodních jednáních a umožní účastníkům komunikovat v jejich mateřském jazyce.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Prezident NKÚ Miloslav KalaPrezident NKÚ Miloslav Kala
  • Společný snímek účastníkůSpolečný snímek účastníků