Více než třetina vlaků Českých drah slouží přes 30 let. Navzdory dotacím

Tisková zpráva ke KA č. 17/35 – 29. 10. 2018


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na peníze poskytované dopravcům na obnovu železničních kolejových vozidel v letech 2012 až 2018. Kontroloři se zaměřili na Ministerstvo dopravy, které na obnovu železničních kolejových vozidel rozdělovalo státní peníze i evropské dotace. Dále zkontrolovali i postup Českých drah při pořizování železničních kolejových vozidel, které podnik nakoupil díky dotacím rozdělovaných Ministerstvem dopravy a také s pomocí vybraných regionálních operačních programů.

I přes mírný pokles průměrného stáří železničních kolejových vozidel tvoří podstatnou část vozového parku Českých drah vozidla starší 30 let, často za hranicí technické i morální životnosti. V roce 2012 provozovaly České dráhy přibližně 42 procent takto starých vozidel. V roce 2017 to bylo zhruba 35 procent. Věková struktura vozového parku podniku neodpovídá stávajícím ani budoucím požadavkům objednatelů dopravních služeb ani očekávání veřejnosti.

S obnovou mohou pomoci v současném programovém období peníze z operačního programu Doprava 2014–2020. První výzvu k předkládání žádostí o tyto dotace vyhlásil resort ale až v červnu roku 2017, tedy až v druhé polovině aktuálního programového období. O poskytnutí podpory na základě žádostí až do konce kontroly NKÚ v květnu 2018 ministerstvo nerozhodlo. Na obnovu železničních kolejových vozidel je možné z tohoto programu využít 7,7 miliardy korun.

Poskytování peněz na obnovu železničních kolejových vozidel úzce souvisí také s otevíráním trhu osobní dopravy na železnicích. Ministerstvo dopravy uvedlo, že kritériem pro výběr provozovatele železničních linek by měla být nejen cena, ale i kvalita služeb a vozového parku. S tím měly pomoci právě i peníze určené na obnovu železničních kolejových vozidel. Otevírat trh železniční osobní dopravy se ale nedaří, a hlavním provozovatelem osobní železniční dopravy jsou tak stále České dráhy, které zajišťují v České republice 85 procent přepravního výkonu. Důsledkem toho je, že příjemcem téměř všech evropských i státních peněz byla právě tato společnost, která v letech 2008 až 2018 získala na obnovu vlaků 4,6 miliardy korun.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky