Vyjádření NKÚ k reportáži o právních službách na Ministerstvu dopravy

Tisková zpráva – 17. 4. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad nesouhlasí s vyzněním reportáže TV Prima ze dne 15. dubna 2019 k tématu smluv na právní služby pro Ministerstvo dopravy a jemu podřízených organizací. Nejvyšší kontrolní úřad nehodnotí konkrétní ministry v době, kdy ještě nejsou uvedeni do své funkce. Hodnotí činnost kontrolované instituce za určité období a zajímají ho její výsledky. NKÚ věří, že k posunu výsledků kontroly v reportáži TV Prima došlo jen díky nedopatření.

V kontrole 12/31, která se věnovala mimo jiné právním službám na ŘSD, NKÚ netvrdil, že současný kandidát na ministra dopravy je za situaci osobně zodpovědný. Vývoj resortu dopravy samozřejmě kontroloři v budoucnu objektivně a s odstupem zhodnotí.

NKÚ prověřil v kontrole 12/31 hospodaření Ředitelství silnic a dálnic v letech 2010 až 2013. Z kontroly vyplynulo, že v dané době výrazně vzrostly náklady na právní služby a kontroloři také upozornili, za jaké služby ŘSD platilo právní odborníky. O tomto NKÚ informoval. Více informací o kontrole najdete zde: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=4823.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky