Výroční zpráva NKÚ za rok 2019


Milé čtenářky, vážení čtenáři,

ustanovení § 18 zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu nám ukládá zveřejnit výroční zprávu NKÚ do tří měsíců po skončení rozpočtového roku. Předkládám Vám tedy zprávu o naší činnosti, nejzávažnějších zjištěních a návrzích na opatření za rok 2019.

Jsem si vědom, že v tomto období čelíme vážné hrozbě spojené s pandemií nemoci COVID-19. V České republice, podobně jako v dalších státech, byl vyhlášen nouzový stav a jsou přijímána nezbytná opatření, v nezbytně nutném rozsahu jsou omezována některá práva a svobody.

Přeji všem spoluobčanům hodně sil a zdraví, abychom se společně této hrozbě ubránili.

Děkuji všem pracovníkům v první linii, lékařům, sestřičkám, pracovníkům v sociálních službách a integrovaném záchranném systému, stejně jako příslušníkům bezpečnostních složek, a všem dalším, kteří drží život v této zemi v chodu.

A děkuji také svým spolupracovníkům a zaměstnancům Nejvyššího kontrolního úřadu za zodpovědný a klidný přístup k přijímaným opatřením a nepřetržité plnění stanovených úkolů. Nejvyšší kontrolní úřad vždy stál a bude stát na straně občanů.

Miloslav Kala,
prezident NKÚ

tisk stránky