Kontroly zahajované v listopadu 2019


Ruce na klávesnici

19/30 - Uplatňování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v praxi veřejného nakupování u vybraných organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví

schválení kontrolního závěru: červenec 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.


Účetní výkazy

19/31 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019

schválení kontrolního závěru: srpen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


Soudcovské kladívko

19/32 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení

schválení kontrolního závěru: prosinec 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef Ing.


tisk stránky