Kontroly zahajované v březnu 2019


Povodeň - pytle s pískem

19/04 - Podpora protipovodňových opatření

schválení kontrolního závěru: prosinec 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Vlajky

19/05 - Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti

schválení kontrolního závěru: leden 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef Ing.

tisk stránky