Kontroly zahajované v březnu 2024


Digitalizace

24/04 - Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)

schválení kontrolního závěru: leden 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koucký Stanislav, Ing.


Vlajka EU

24/05 - Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020

schválení kontrolního závěru: prosinec 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.

tisk stránky