Kontroly zahajované v červenci 2022


Ryby při výlovu

22/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z operačního programu Rybářství 2014–2020

schválení kontrolního závěru: duben 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.

tisk stránky