Kontroly zahajované v červenci 2024


Sloup vysokého napětí

24/15 - Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Energetický regulační úřad

schválení kontrolního závěru: duben 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Šmucr Michal, Ing.


Mladé stromky

24/16 - Peněžní prostředky určené na podporu lesnictví

schválení kontrolního závěru: květen 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


Laborantka u mikroskopu

24/17 - Peněžní prostředky určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtových kapitol Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky

schválení kontrolního závěru: květen 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.

tisk stránky