Kontroly zahajované v červnu 2020


20/13 - Investiční pobídky

schválení kontrolního závěru: leden 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


20/14 - Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020

schválení kontrolního závěru: březen 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Málek Jan, Ing.


20/16 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav

schválení kontrolního závěru: duben 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koníček Vladimír, RNDr.


20/32 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice

schválení kontrolního závěru: listopad 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef Ing.

tisk stránky