Kontroly zahajované v dubnu 2019


Zdravotníci absolvující kurz

19/06 - Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

schválení kontrolního závěru: únor 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.

tisk stránky