Kontroly zahajované v květnu 2024


Digitální technická mapa

24/07 - Peněžní prostředky vynakládané na vznik a rozvoj digitálních technických map včetně souvisejících informačních systémů

schválení kontrolního závěru: březen 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.


Závodní dráha

24/08 - Peněžní prostředky vynaložené na činnost resortních sportovních center Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany

schválení kontrolního závěru: leden 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


Nemocnice chodba

24/09 - Peněžní prostředky určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic

schválení kontrolního závěru: únor 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koníček Vladimír, RNDr.


Spojené ruce

24/10 - Peněžní prostředky určené na podporu infrastruktury regionálních sociálních služeb

schválení kontrolního závěru: březen 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.

tisk stránky