Kontroly zahajované v lednu 2022


Mýtná brána a kamion

22/01 - Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

schválení kontrolního závěru: listopad 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Procházka Roman, Ing.


Lidé u počítače

22/02 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání

schválení kontrolního závěru: listopad 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


České bankovky - ilustrační foto

22/03 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český telekomunikační úřad

schválení kontrolního závěru: říjen 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.

tisk stránky