Kontroly zahajované v listopadu 2023


Ohrožené dítě

23/11 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci

schválení kontrolního závěru: září 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Sklenák Roman, Mgr.


Vlajka EU

23/27 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na přípravu a zajištění předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022

schválení kontrolního závěru: srpen 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Procházka Roman, Ing.


Elektrotechnika

23/28 - Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž mají právo hospodařit vybrané zkušební ústavy v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

schválení kontrolního závěru: září 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Šmucr Michal, Ing.


České bankovky - ilustrační foto

23/29 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálního začleňování

schválení kontrolního závěru: srpen 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


Pandur II

23/30 - Hospodaření se státním majetkem a vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu v kapitole Ministerstva obrany v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky v kontrolních akcích č. 18/02, č. 18/17, č. 19/13 a č. 19/20

schválení kontrolního závěru: červenec 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.


Krajina

23/31 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravy

schválení kontrolního závěru: září 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.

tisk stránky