Kontroly zahajované v říjnu 2019


Jaderná elektrárna Dukovany

19/25 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů

schválení kontrolního závěru: květen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Pýchová Hana, RNDr.


Hacker

19/26 - Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky

schválení kontrolního závěru: srpen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Procházka Roman, Ing.


České bankovky - ilustrační foto

19/28 - Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

schválení kontrolního závěru: srpen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


Účetní výkazy

19/29 - Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019

schválení kontrolního závěru: červenec 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


tisk stránky