Kontroly zahajované v říjnu 2020


Vlajka EU a euromince

20/18 - Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních strategických cílů a ke zvyšování schopnosti reagovat na krizové situace

schválení kontrolního závěru: srpen 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.


Účetní výkazy

20/25 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem spravedlnosti pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

schválení kontrolního závěru: srpen 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.

tisk stránky