Kontroly zahajované v srpnu 2023


Brownfield

23/16 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldů

schválení kontrolního závěru: květen 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


České bankovky - ilustrační foto

23/17 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023

schválení kontrolního závěru: červen 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


Účetní doklady

23/18 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Technologická agentura České republiky za rok 2023, účetní závěrka Technologické agentury České republiky za rok 2023 a údaje předkládané Technologickou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023

schválení kontrolního závěru: červenec 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.


Účetní výkazy

23/19 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví za rok 2023, účetní závěrka Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2023 a údaje předkládané Úřadem průmyslového vlastnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023

schválení kontrolního závěru: červen 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


Bankovky

23/20 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023

schválení kontrolního závěru: červenec 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.

tisk stránky